Artikel

Pelacuran Abad Pertengahan dalam Undang-undang Sekular: Perdagangan Seks di Akhir Zaman Pertengahan London, Paris, dan Toulouse

Pelacuran Abad Pertengahan dalam Undang-undang Sekular: Perdagangan Seks di Akhir Zaman Pertengahan London, Paris, dan Toulouse

Pelacuran Abad Pertengahan dalam Undang-undang Sekular: Perdagangan Seks di Akhir Zaman Pertengahan London, Paris, dan Toulouse

Oleh Suzanne Meade

Tesis Sarjana, Universiti McMaster, 2001

Abstrak: Tesis ini memfokuskan pada perdagangan seks di tiga kota abad pertengahan, London, Paris dan Toulouse, dalam usaha untuk menentukan mengapa pelacuran menjadi institusi perbandaran di Toulouse tetapi tidak di salah satu bandar lain. Pemeriksaan dan perbandingan kod dan tradisi undang-undang abad pertengahan di berbagai wilayah yang terlibat dalam kajian ini tampaknya menjadi sudut baru untuk penyelidikan mengenai topik pelacuran abad pertengahan. Kesimpulan utama yang diambil dari kajian ini adalah bahawa tradisi undang-undang wilayah yang bersangkutan mempengaruhi bagaimana pemerintah menangani pelacuran, dan bahawa perbezaan utama terletak pada apakah tradisi undang-undang utama adalah Romawi atau Jermanik.

Esei historiografi ini adalah usaha untuk mengkaji dan menganalisis pelbagai karya mengenai seksualiti, jantina, dan pelacuran pada Zaman Pertengahan. Kajian-kajian ini telah merangkumi pelbagai sudut pandangan dan hipotesis. Karya yang paling menarik adalah karya yang terbuka untuk lebih dari satu ideologi dan menggunakan sejumlah sumber yang berbeza. Dalam beberapa kes, pengarang yang menggunakan perspektif Marxis atau feminis yang ketat nampaknya membatasi kesimpulan mereka kepada yang sesuai dengan ideologi mereka yang lebih besar. Juga, pengarang yang menggunakan satu sumber, atau sumber yang terhad, dapat membuat kesimpulan yang terbatas dalam skopnya. Oleh itu, satu cabaran bagi pembaca adalah memastikan bahawa karya-karya tersebut dibaca dalam konteks yang betul.

Tugas ini dibuat lebih mencabar oleh fakta bahawa catatan untuk Abad Pertengahan adalah skop terhad untuk hampir semua lokasi geografi. Oleh kerana itu, penyelidikan saya sendiri memfokuskan pada catatan sekular, khususnya peraturan nasional dan perbandaran untuk England dan Perancis, dan lebih khusus lagi di London, Paris dan Toulouse. Keputusan ini dibuat ketika menjadi jelas bahawa catatan pengadilan gereja untuk London sebelum abad keenam belas tidak ada. Kesimpulan saya tidak dapat diambil sebagai gambaran keseluruhan kedua-dua negara, kerana mahkamah gereja penting dalam menangani tuduhan pelacuran. Di samping itu, setiap kota ini mempunyai tradisi undang-undang dan sosial tertentu dan tidak mungkin mewakili kawasan terpencil. Dalam batasan-batasan ini, saya telah berusaha untuk memberikan kajian seluas mungkin dengan mempelajari tidak hanya perundangan abad pertengahan dari setiap daerah, tetapi tradisi hukum yang membentuk sikap dan undang-undang pada masa itu.


Tonton videonya: Apa Ada!!! Pergaulan Bebas di Arab Saudi (Mungkin 2021).