Artikel

Wilayah suku Kurdi melalui pensejarahan abad pertengahan Arab

Wilayah suku Kurdi melalui pensejarahan abad pertengahan Arab

Wilayah suku kaum Kurdi melalui pensejarahan abad pertengahan Arab

Oleh Boris James

Sebelum Nasionalisme: Tanah dan Kesetiaan di Timur Tengah, (2007)

Abstrak: Sejak peringkat awal pensejarahan Arab pada abad kesembilan, orang Kurdi telah disebut oleh beberapa pengarang. Menurut teks, populasi ini, digambarkan sebagai ganas dan kasar, tinggal di kawasan pergunungan di Timur Tengah dari Frr hingga Taurus. Kawasan atau bidang tindakan yang dilintasi oleh suku Kurdi adalah ruang kesukuan dan politik yang selalu berubah, bukan wilayah di mana dominasi ketenteraan atau kedaulatan politik semestinya diterapkan. Selama abad kedua belas, sumber sastera Arab tampaknya menggambarkan pengurangan apa yang mungkin disebut "wilayah suku Kurdi". Fenomena ini mengikuti rombakan politik yang lahir dari penyusupan orang Turkmen dan perang salib yang dipimpin oleh penguasa Zankid yang mengakibatkan munculnya dinasti Ayyubid. Semasa era Mamluk, Mongol dan Mamluk bertengkar satu sama lain, dengan "wilayah suku Kurdi" terletak di sempadan kedua entiti ini.

Makalah ini akan menangani masalah yang ditimbulkan oleh pendekatan teks. Saya akan mengingat kembali polisemi yang tersirat dengan kata “Kurd” dan membincangkan persoalan “etnik” Kurdis pada Zaman Pertengahan, kriteria untuk itu, dan manifestasi rasa kelompok yang dimiliki. Penggunaan kata-kata bilâd al-akrâd dan zûzân al-akrâd dalam sumber sastera abad pertengahan Arab akan dianalisis. Ruang mana yang mereka tetapkan? Apa yang mereka maksudkan? Saya akan berpendapat bahawa sebutan ini bukan pengabstrakan pentadbiran atau sastera. Saya juga akan mengatasi masalah lain: pemisahan antara wilayah suku Zagrosian dan Kurdi Ciszagrosian yang terdapat dalam teks. Saya kemudian akan menerangkan dinamika wilayah dan penyusunan semula ruang wilayah yang dihuni oleh orang Kurdi dari abad ke-11 hingga ke-14, melukis peta penempatan Kurdi atau ruang nomad dan menunjukkan perubahan dalam konfigurasi sosial dan politik yang lebih luas. Terima kasih kepada Masâlik al-Absar al-‘Umarî yang menyenaraikan banyak suku Kurdi, saya akan membincangkan penahanan populasi ini dan kelahiran semula penangkapan politik suku di wilayah-wilayah ini dalam tempoh Mamluk. Terakhir, saya akan berusaha merangkumi dimensi subjektif keterikatan orang Kurdi dengan wilayah tertentu. Adakah terdapat bukti rasa memiliki wilayah ini? Apa kaitan antara yang terakhir dengan orang Kurdi di Syria dan Mesir?


Tonton videonya: Turki u0026 Kurdi - Apa Yang Sebenarnya Terjadi? (Jun 2021).