Artikel

Astronomi dalam Komuniti Yahudi Sepanyol Abad Pertengahan

Astronomi dalam Komuniti Yahudi Sepanyol Abad Pertengahan

Astronomi dalam Komuniti Yahudi Sepanyol Abad Pertengahan

Goldstein, Bernard R.

Antara Demonstrasi dan Imaginasi: Esei dalam Sejarah Sains dan Falsafah yang Dikemukakan kepada John D. North (1999)

Abstrak

Sepanyol tidak biasa pada Zaman Pertengahan sebagai tempat pertemuan bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi. Khususnya, sekarang menjadi kebiasaan untuk melihat kembali "Zaman Keemasan" budaya Yahudi dari abad kesepuluh hingga abad kedua belas di bawah penguasaan Muslim dan sebagian di bawah penguasaan Kristian walaupun pada masa itu masyarakat Yahudi menghadapi krisis yang nyata. Walaupun begitu, golongan elit Yahudi lebih terintegrasi dengan budaya dominan di Sepanyol daripada tempat lain di Zaman Pertengahan.


Tonton videonya: Saat Eropa dalam Kegelapan (Jun 2021).